Changes between Version 4 and Version 5 of WikiStartCZ


Ignore:
Timestamp:
01/07/16 11:24:52 (20 months ago)
Author:
hales
Comment:

--

Legend:

Unmodified
Added
Removed
Modified
 • WikiStartCZ

  v4 v5  
  88 
  99== O projektu == 
   10[[Image(WikiStart:amharic.jpg, width=30%, right)]] 
  1011 
  1112Hlavním cílem projektu Habit je jednak shromáždit velká textová data (korpusy) z Webu pro jazyky s nedostatečnými zdroji včetně norštiny a částečně češtiny a také hlavní etiopské jazyky - amharštinu, afaan oromštinu, tingrinštinu, somálštinu a jednak vytvořit aplikace pro jejich mělké zpracování. Získaná data budou zpracována tak, aby mohla být použita v řadě jazykových aplikací, jako je extrakce informací a strojový překlad. V průběhu budování korpusových dat budou dále vyvíjeny a zlepšovány existující nástroje pro získávání webových textových zdrojů, protože etiopské jazyky se výrazně liší od od většiny evropských jazyků. Aplikace pro zmíněné jazyky budou budovány tak, aby dovolily zkoumat a vyčleňovat víceznačnost slovních významů.